Operatør: Gassco

Landanlegg: Nyhamna

Annan info: Samtykket omfattar modifikasjon med installering av kvikksølvfjerningseining på Nyhamna.