Anna info:
Hovudmålet med prosjektet er å reingjere Statpipe P33/P34 på ein kontrollert og sikker måte for slik å sikre røyrleidningsintegriteten, samt å beskytte sensitivt utstyr på Kårstø.

Kårstø

Kårstø gassbehandlings- og kondensatanlegg ligg i Tysvær kommune i Rogaland.

Til Kårstø kjem rikgass og ustabilisert lettolje (kondensat). Prosessanlegget splittar desse straumane til væskeprodukt og tørrgass som blir transportert i røyrleidningar frå Kårstø til det europeiske kontinentet. Væska blir skild i separate kvalitetar og eksportert med skip.

Kjelde: norskpetroleum.no