Annan info: Europipe II Branch pipeline blir forbunden med ein Pipeline End Manifold (PLEM) og to røyrforbindelsar («crossover spools») til den eksisterande undersjøiske T-koplinga (Nybro Tee) på Europipe II.