Operatør: Gassco 

Felt: Knarr 

Innretning: Knarr gasseksportrøyrleidning  

Anna info: Samtykket omfattar pigging og vassfylling av 12" Knarr gasseksportrøyrleidning. 

Knarr

Knarr ligg i den nordlege delen av Nordsjøen, 50 kilometer nordaust for Snorre. Havdjupna er 400 meter. Knarr blei påvist i 2008, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2011. Feltet er bygt ut med eit produksjons- og lagerskip (FPSO) og to havbotnrammer med seks brønnar for produksjon og injeksjon. Produksjonen starta i 2015.

Feltet er i halefasen. Avslutningsplan vart lagt fram for myndigheitene i 2020.

Kjelde: norskpetroleum.no