Floatel Superior

Floatel Superior er ei dynamisk posisjonert (DP-3) halvt nedsenkbar innretning med bustadmodul akterut og opent arbeidsdekk forut.

Flotellet har plass til 440 personar i enkeltlugarar når den opererer på norsk sokkel.

Grane

Grane ligg i den midtre delen av Nordsjøen, like aust for Balder. Havdjupna er 128 meter. Grane blei påvist i 1991, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2000. Feltet er bygt ut med ei integrert bustad-, bore- og prosessinnretning med stålunderstell. Innretninga har 40 brønnslissar. Produksjonen starta i 2003.