Equinor har søkt Ptil om samtykke til permanent disponering av innretningane på Veslefrikk. Vi har no gitt selskapet samtykke til dette.

Samtykke til disponering

Petroleumsloven forplikter den som bygger ut et felt til å bekoste og disponere – herunder hel eller delvis fjerning av innretninger og utstyr etter endt produksjonstid. Fjerningen skal skje i tråd med HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten, og på bakgrunn av blant annet samtykke og avslutningsplan.

Veslefrikk

Veslefrikk ligg i den nordlege delen av Nordsjøen, 30 kilometer nord for Oseberg. Havdjupna er 185 meter. Veslefrikk blei påvist i 1981, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 1987. Feltet er bygt ut med to innretningar; Veslefrikk A, som er ei fast brønnhovudinnretning i stål, og Veslefrikk B, som er ei halvt nedsenkbar innretning med prosessanlegg og bustadkvarter. Produksjonen starta i 1989 og vart avslutta i 2022.

Avslutningsplan for Veslefrikk blei levert i 2020. Ifølgje disponeringsvedtaket skal innretningane fjernast innan slutten av 2027.

Kjelde: norskpetroleum.no