Operatør: Equinor

Brønnamn: 30/3-11 S

Prospektnamn: Poseidon

Utvinningsløyve: 1104  

Geografiske koordinatar:

  • 60°51´20.86" Nord
  • 2°51´08.35" Aust

Havdjupne: 185 meter

Varigheit: 76 dagar ved tørr brønn, og 94 dagar ved funn

Innretning: Deepsea Stavanger.