Samtykke for drift av Mikkel går ut 03. juli 2023.

Ptil har no gitt samtykke til forlenga drift av Mikkel fram til 31. desember 2039.

Mikkel

Mikkelfeltet ligg i den østlege delen av Norskehavet, 30 kilometer nord for Draugen. Havdjupna i området er 220 meter. Mikkel blei påvist i 1987, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2001. Feltet er bygt ut med to brønnrammer kopla til Åsgard B-innretninga. Produksjonen starta i 2003.

Kjelde: norskpetroleum.no