Operatør: Equinor

Felt: Johan Sverdrup

Annan info:
Samtykke omfattar prosessplattform 2 (P2) med omformerstasjon for likestraum (HVDC 2), endringar på stigerøyrsplattforma (RP), bru mellom P2 og RP, endringar på Johan Sverdrup-feltet for integrasjon av P2, RP og likestraum frå land, havbotnutstyr og feltinterne røyrleidningar og havbotnbrønnar.