Samtykket omfattar bruk av innretningane i Hywind Tampen samt modifikasjonar på Gullfaksfeltet, Snorrefeltet og Valemon (Sandsli) kontrollrom for kraftproduksjon til Gullfaksfeltet og Snorrefeltet.

Havvindparken Hywind Tampen skal produsere elektrisk kraft til bruk på felta Snorre og Gullfaks og er den første store havvindutbygginga på norsk sokkel.

Nytt ansvar

Ptil fekk i 2020 myndigheitsansvar for fornybar energiproduksjon til havs, inkludert havvind. Ansvaret vårt omfattar blant anna å utvikle eit eige HMS-regelverk for havvind og å føre tilsyn med vindkraftverk til havs.

Siden Hywind Tampen er tett integrert med petroleumsverksemda på sokkelen, har vi lagt petroleumsregelverket til grunn i handsaminga av denne utbygginga.