Operatør: Equinor Energy AS

Felt: Breidablikk

Innretning: Deepsea Aberdeen

Breidablikk

Breidablikk ligg i den midtre delen av Nordsjøen, ti kilometer nordaust for Grane. Havdjupna er 130 meter. Breidablikk omfattar to førekomstar; 25/8-4 og 25/11-27 som vart påvist høvesvis i 1992 og 2013. Plan for utbygging og drift (PUD) vart godkjent i 2021. Feltet blir bygt ut med fire havbotnrammer knytt til Grane-innretninga.

Feltet er under utbygging.

Kjelde: norskpetroleum.no