Operatør: Equinor

Landanlegg: Tjeldbergodden

Annan info: Samtykket omfattar modifikasjon for å installere kvikksølvfjerningseining på Tjeldbergodden.

Tjeldbergodden

Landanlegget Tjeldbergodden ligg i Aure kommune i Møre og Romsdal.

Anlegget består av tre delar: metanolanlegg, LNG-anlegg og hydrogenanlegg.

Kjelde: norskpetroleum.no