Equinor har søkt om samtykke til disponering av Heidrun lastebøye DSL1, med tilhørende stigerør og ankersystem, på Heidrun-feltet.

Vi har nå gitt selskapet samtykke til dette.

Heidrun

Heidrunfeltet ligg på Haltenbanken i Norskehavet, 30 kilometer nordaust for Åsgard. Havdjupna er 350 meter. Heidrun vart påvist i 1985, og plan for utbygging og drift (PUD) vart godkjent i 1991. Feltet er bygt ut med ei flytande strekkstaginnretning (TLP) i betong over ei botnramme med 56 brønnslissar. I tillegg er det seks havbotnrammer i den sørlege og nordlege delen av feltet som er knytta tilbake til Heidrun TLP. Produksjonen starta i 1995.

Kjelde: norskpetroleum.no