Operatør: Equinor

Brønnamn: 34/6-6 S og 34/6-6 A

Prospektnamn: Angulata Brent

Utvinningsløyve: 554

Geografiske koordinatar:

  • 61° 31`24.28 Nord
  • 02°40`46.56 Aust

Havdjupne: 374 meter

Innretning: Transocean Spitsbergen