Operatør: Equinor Energy AS

Brønnamn: 6507/8-11 S

Prospektnamn: Othello North

Utvinningsløyve: 124

Geografiske koordinatar:

  • 65°27´47.15" Nord
  • 07°27´15.30" Aust

Havdjupne: 290 meter

Innretning: Deepsea Stavanger