Operatør: ConocoPhillips

Brønnamn: 6507/4-3 S

Prospektnamn: Peder

Utvinningsløyve: 1064

Geografiske koordinatar:

  • 65°33'3.7559'' Nord
  • 7°03'28.6789'' Aust

Havdjupne: 435.6 meter

Varigheit: 50.6 dagar ved tørr brønn, 66,3 dagar ved funn

Innretning: Transocean Norge