Operatør: Shell

Felt: Ormen Lange

Innretning: Transocean Barents