Tambar tilhøyrar utvinningsløyve 065, kor Aker BP er operatør. Samtykke omfattar forlenga drift av Tambar og tilhøyrande røyrleidningar og kraftkabel for perioden 2022-2029.

Samtykket varar fram til 1. januar 2029, samanfallande med utløp av utvinningsløyva 065, 300 og 019G som gjeld for Tambar og Tambar Øst.

Tambar

Tambar ligg i den sørlege delen av norsk sektor i Nordsjøen, 16 kilometer søraust for Ula. Havdjupna er 68 meter. Tambar blei påvist i 1983, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2000. Feltet er bygt ut med ei fjernstyrt brønnhovudinnretning utan prosessutstyr. Produksjonen starta i 2001.

Kjelde: norskpetroleum.no