Operatør: Aker BP ASA

Brønnamn: 2/8-19

Prospektnamn: Overly

Utvinningsløyve: 1085

Geografiske koordinatar:

  • 56°23´29.4139" Nord
  • 3°25´6.0144" Aust

Havdjupne: 69 meter

Varigheit:  16 dagar ved tørr brønn, og 21 ekstra dagar ved funn

Innretning: Maersk Invincible