Operatør: Aker BP 

Brønnamn:
 25/10-17 S og 25/10-U-9

Prospektnamn:
 Gjegnalunden

Utvinningsløyve:
 867

Geografiske koordinatar:
 

  • Nord 59° 01' 22.951" Nord
  • Aust 02° 04' 44.637" Aust

    Havdjupne:
     116 meter

    Innretning:
     Scarabeo 8