Operatør: Aker BP

Utvinningsløyve: 001 B

Felt: Valhall Flanke Nord

Innretning: Maersk Integrator