Operatørskiftet iverksettes 1. oktober 2022.

Endring av operatør innebærer at denne må søke om samtykke til bruk av anlegget. Det er fordi et samtykke er et uttrykk for Ptils tillit til at operatørselskapet kan stå for driften på en forsvarlig måte og i samsvar med kravene i regelverket, og er først og fremst basert på vår vurdering av relevante deler av selskapets styringssystem.