Operatør: Aker BP ASA

Felt: Valhall Flanke Vest

Innretning: Maersk Invincible

Annan info: Samtykket omfattar bruk av den flyttbare boreinnretninga Maersk Invincible til produksjonsboring av brønn V-11 i utvinningsløyve 006 B på Valhall Flanke Vest.