Operatør: Aker BP ASA

Felt: Hod 

Innretning: Hod B 

Anna info: 

Hod B er ei normalt ubemanna innretning (NUI). Bruk av innretninga omfattar oppstart, drift, vedlikehald, brønnoperasjonar og alle tilhøyrande aktivitetar. 

Hod

Hod ligg i den sørlege delen av norsk sektor i Nordsjøen, 13 kilometer sør for Valhall. Havdjupna er 72 meter. Hod blei påvist i 1974, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 1988. Produksjonen starta i 1990.

PUD for reutbygging av Hod blei godkjent i desember 2020. Utbygginga omfattar ei ny ubemanna brønnhovudinnretning (Hod B) knytt til Valhallfeltet.

Kjelde: norskpetroleum.no