Operatør: Aker BP

Brønn: 25/10-U-8

Utvinningsløyve: 028B

Geografiske koordinatar:

  • 59° 3" 20.107' Nord
  • 2° 14" 37.803' Aust

Havdjupn: 116 meter

Varigheit: 3 dagar

Innretning: Deepsea Nordkapp

Anna info: Hovudformålet med operasjonane vil vere å verifisere at dei planlagde borelokasjonane for Hanz utbyggingsbrønnar 25/10-A-1 AH og 25/10-B-1 H er fri for grunn gass/formasjonsvæsker.