Operatør: Aker BP

Utvinningsløyve: 001B

Felt: Ivar Aasen

Innretning: Maersk Invincible

Anna info: Samtykke omhandlar plugging, geologiske sidesteg, sidestegsboring og komplettering av brønn 16/1 D-8 A/B/C/D. I tillegg til komplettering av brønnane 16/1-D-13A og 16/1-D- 9C.

Ivar Aasen

Ivar Aasen-feltet ligg i den nordlege delen av Nordsjøen, 30 kilometer sør for Grane og Balder. Havdjupna er 110 meter. Ivar Aasen blei påvist i 2008, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2013. Utbygginga omfattar ei produksjons-, bore- og bustadinnretning (PDQ) med stålunderstell og ein separat oppjekkbar rigg for boring og komplettering. Produksjonen starta i 2016.

Kjelde: norskpetroleum.no