Operatør: Wintershall Dea

Felt: Vega

Innretning: Deepsea Aberdeen

Vega

Vegafeltet ligg i den nordlege delen av Nordsjøen, 28 kilometer vest for Gjøa. Havdjupna i området er 370 meter. Feltet er bygt ut med tre havbotnrammer knytt til prosessanlegget på Gjøa-innretninga. Produksjonen starta i 2010.

Kjelde: norskpetroleum.no