Samtykke for drift av Marulkfeltet går ut 31. desember 2021. For å kunne utvinna dei resterande reservane i feltet, har operatøren Vår Energi, søkt om samtykke til forlenga levetid for undervassanlegget på feltet.

Vi har no gitt samtykke til bruk av undervassinnretninga på Marulk fram til 31. desember 2030.

Marulk

Marulk ligg i Norskehavet, 25 kilometer sørvest for Norne. Havdjupna i området er 370 meter. Marulk blei påvist i 1992, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2010. Feltet er bygt ut med ei botnramme kopla til produksjons- og lagerskipet (FPSO) på Nornefeltet. Produksjonen starta i 2012.

Kjelde: norskpetroleum.no