Operatør: Vår Energi

Felt: Balder og Ringhorne

Innretning: West Phoenix

Anna informasjon:
Samtykket inneber bruk av innretninga West Phoenix for boring av tretten produksjonsbrønnar og ein vassinjeksjonsbrønn i Balder/Ringhorne-området.