Operatør: Vår Energi

Utvinningsløyve: 001

Innretning: Island Constructor

 

Balderfeltet

Balder er eit oljefelt i den sentrale delen av Nordsjøen. Vassdjupna i området er om lag 125 meter. Feltet er bygd ut med havbotnbrønnar som er kopla til eit produksjons- og lagringsskip, Balder FPSO. Plan for utbygginga og drift (PUD) for Balder blei godkjent i 1996 og produksjonen starta i 1999.