Operatør: Vår Energi

Felt: Goliat

Utvinningsløyve: 229

Innretning: Scarabeo 8