Operatør: Spirit Energy Norway AS

Felt: Oda

Brønn: 8/10-B-3 AH

Utvinningsløyve: 405

Innretning: Rowan Viking

Oda

Odafeltet ligg i den sørlege delen av norsk sektor i Nordsjøen, 13 kilometer aust for Ula. Havdjupna er 65 meter. Oda blei påvist i 2011, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2017. Utbyggingskonseptet er ei havbotnramme med to produksjonsbrønnar knytt til Ula og ein injeksjonsbrønn for trykkstøtte. Produksjonen starta i 2019.

Kjelde: norskpetroleum.no