Samtykket omfattar omlegging til ny driftsform for innretninga Eldfisk 2/7 Bravo og består av tre hovudelement:

  • Tekniske modifikasjonar for å mogleggjera fjernoperering
  • Organisasjonsmessige tilpassingar, prosedyreoppdateringar og opplæring
  • Planlegging og utføring av vedlikehald i periodiske kampanjar

I kampanjeperiodar vil drifts- og vedlikehaldspersonell bu på Eldfisk 2/7 B. Utanom kampanjane vil innretninga normalt være ubemanna. I periodar utan fast bemanning vil innretninga bli styrt frå Eldfisk 2/7 S, mens den blir styrt lokalt frå Eldfisk 2/7 B når den er bemanna.

Eldfisk

Eldfiskfeltet ligg i den sørlege delen av norsk sektor i Nordsjøen, ti kilometer sør for Ekofisk. Feltet vart påvist i 1970, og plan for utbygging og drift (PUD) vart godkjent i 1975. Produksjonen frå Eldfisk starta i 1979. 

Kjelde: norskpetroleum.no