Equinor har inngått rammeavtaler med TechnipFMC (Technip Norge AS) og Subsea 7 Norway AS (Subsea 7) om gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner i 2021. Gassco og Vår Energi AS vil gjennom en "Pool Agreement" med Equinor også kunne være brukere av rammeavtalene. For Vår Energi gjelder dette for feltene Balder, Ringhorne og Goliat.

Bemannede undervannsoperasjoner under rammeavtalen med TechnipFMC vil kunne gjennomføres med dykkerfartøyene DSV Deep Arctic, DSV Deep Explorer og LDC Seahunter.

Operasjoner under rammeavtalen med Subsea 7 vil kunne gjennomføres med dykkerfartøyene DSV Seven Falcon, DSV Seven Atlantic og lettdykkerfartøyet LDC Seven Spray.

Samtykkene omfatter planlagte operasjoner i tillegg til udefinerte drifts- og prosjektoppgaver som det kan bli behov for i perioden, relatert til selskapenes utvinningstillatelser samt rørledningssystemer. Dette inkluderer også rørledninger på utenlandsk sokkel, som er under norsk jurisdiksjon. Ptil skal informeres i forkant hvis det skulle oppstå slike behov.

Selskapenes rammeavtaler omfatter også reparasjonsberedskap for undervannsinstallasjoner og rørledninger. Ptil skal bli informert i forkant hvis det skulle oppstå beredskapssituasjoner med behov for bemannede undervannsoperasjoner.

Aker BP har inngått rammeavtale med Subsea 7 for å utføre BUO. Operasjoner under denne rammeavtalen vil kunne gjennomføres med dykkerfartøyene DSV Seven Falcon og DSV Seven Atlantic.

Vi har gitt selskapene samtykke til bemannede undervannsoperasjoner utfra informasjon gitt i forbindelse med behandling av samtykkesøknadene.