Operatør: Repsol Norge

Utvinningsløyve: 316 og 316 B

Felt: Yme

Yme

Ymefeltet ligg i den søraustlege delen av norsk sektor i Nordsjøen, 130 kilometer nordaust for Ula. Havdjupna er 77-93 meter. Yme blei påvist i 1987. Feltet blei første gang satt i produksjon i 1996 og stengt ned i 2001.

Endra plan for utbygging og drift (PUD) for ny utbygging av Yme blei godkjent i mars 2018. Produksjonen starta igjen i 2021.

Kjelde: norskpetroleum.no