Operatør: OMV (Norge) AS

Brønnamn: 1/3-13

Prospektnamn: Ommadawn

Utvinningsløyve: 970

Geografiske koordinatar:

  • 56° 50' 52.5732" Nord
  • 2° 44'2 6.3354" Aust

Havdjupne: 71 meter

Varigheit: 41 døgn (ved tørr brønn) eller 80 døgn ved funn

Oppstart: Tidlegast 1. mai 2021

Innretning: Maersk Integrator