Operatør: Neptune Energy Norge as

Utvinningsløyve: 636

Felt: Duvafeltet

Oppstart: august 2021