Operatør: Neptune Energy 

Brønnamn: 33/6-5 S (leitebrønn) og 33/6-5 A (avgrensingsbrønn, sidesteg)

Prospektnamn: Tail

Utvinningsløyve: 882

Geografiske koordinatar

  • 61°31’55.0211’’ Nord
  • 01°59’12.4450’’ Aust

Havdjupne: 331 meter  

Varigheit: Frå 40 dagar (tørr brønn) til 75 dagar (inkludert boring av sidesteg) 

Innretning: Deepsea Yantai