Operatør: MOL Norge AS  

Brønnamn: 25/8-21 S A 

Prospektnamn: Iving Appraisal

Utvinningsløyve: 820 S 

Geografiske koordinatar: 

  • 59° 19' 44.73606" Nord
  • 02° 20' 25.10349" Aust

Havdjupne: 128 meter  

Varigheit: 36 dagar for tørr brønn, og 57 dagar ved funn 

Innretning: Transocean Barents