Operatør: Lundin Energy Norway AS

Brønnamn: 16/4-12

Prospektnamn: Merckx

Utvinningsløyve: 981

Geografiske koordinatar:

  • 58° 41' 51.29" Nord
  • 02° 08' 50.75" Aust

Havdjupne: 100 meter

Varigheit: Omlag 22 døgn

Innretning: Deepsea Stavanger