Operatør: Lundin Energy Norway AS

Brønnamn: 6306/9-1 og 6306/9-U-1

Prospektnamn: Melstein

Utvinningsløyve: 886

Geografiske koordinatar:

  • 63° 22' 34.30" Nord
  • 06° 45' 30.53" Aust

Havdjupne: 229 meter

Innretning: Deepsea Stavanger