Operatør: Lundin

Felt: Solveig

Utvinningsløyve: 359