Utvinningsløyve: 338 C

Brønn: 16/1-CA-1 H

Annan info: Samtykket inneber å ta i bruk produksjonsbrønn 16/1-CA-1 H tilhøyrande utvinningsløyve 338 C for prøveutvinning. Produksjonen er knytt til Edvard Grieg-feltet.

Samtykket blir gjeve på bakgrunn av dokumentasjonen som er sendt inn i samband med søknaden.