Operatør: Ineos

Brønnamn: 6306/3-1

Prospektnamn: Fat Canyon

Utvinningsløyve: 937

Geografiske koordinatar:

  • 63° 53' 8.7855'' N
  • 06° 46' 9.6471'' A

Havdjupne: 241 meter

Varigheit: Minimum 40 dagar

Innretning: Borgland Dolphin