Operatør: Gassco

Landanlegg: Kollsnes

Annan info: Samtykket omfattar modifikasjon av Kollsnes MEG-anlegg og modifikasjon av Kollsnes etterkjølarar.