Operatør: Equinor Energy AS 
 
Brønn: Statfjord Nord E-4 (havbunnsramme) 
 
Utvinningsløyve: 037 
 
Geografiske koordinatar: 

  • 61° 26' 3.01'' Nord 
  • 1° 55' 30.23'' Aust 

Havdjupn: 265 meter 
 
Varigheit: 62 dagar 
 
Innretning: Deepsea Atlantic 
 
Anna info: Hovudføremålet med operasjonane vil vere å avgrense tilleggsvolum, oppretthalde produksjonsnivået, samt å auke utvinningsgraden for felta.