Operatør: Equinor Energy AS

Brønnamn: 30/11-U-2

Utvinningsløyve: 035 og 272

Geografiske koordinatar:

  • 60ᵒ6᾽37,87῎ Nord
  • 02ᵒ35᾽36,37῎ Aust

Havdjupne: 107 meter

Varigheit: 5 dagar

Innretning: West Hercules

Anna info:

Hovudføremålet med boringa er å undersøke om det er grunn gass i områda kor det er planlagt å installere ubemanna brønnhovudinnretningar i samband med utbygginga av Krafla og Askja.