Operatør: Equinor Energy AS 

Brønnamn: 7322/6-1 S 

Prospektnamn: Shenzhou 

Utvinningsløyve: 722 

Geografiske koordinatar: 

  • 73ᵒ34᾽39,68῎ Nord 
  • 225505,15 Aust 

Havdjupne: 439 

Varigheit: 61 døgn 

Oppstart: Tidlegast 1. april 2021 

Innretning: Deepsea Nordkapp