Samtykket er gitt blant annet på grunnlag av dokumentasjonen som er innsendt i forbindelse med søknaden, tidligere tilsynsaktiviteter og møte med operatøren. 

Hva er levetidsforlengelse?

Ny teknologi, nye driftsmetoder og tiltak som gjør det mulig å få opp mer olje og gass enn det som opprinnelig var planen, gjør at rettighetshaverne ofte ønsker å bruke de gamle innretningene også etter at de har nådd aldersgrensen.

Å bruke de gamle innretningene ut over designlevetiden vil i mange tilfeller være samfunnsøkonomisk fornuftig. Samtidig er det ikke akseptabelt at levetidsforlengelse av aldrende innretninger går ut over sikkerheten.

Heimdal

Heimdal ligg i den midtre delen av Nordsjøen. Havdjupna i området er 120 meter. Heimdal blei påvist i 1972, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 1981. Feltet er bygt ut med ei integrert bore-, produksjons- og bustadinnretning med stålunderstell (HMP1). Produksjonen starta i 1985. Heimdal vert no i hovudsak brukt som senter for gassprossesering for andre tilknytta felt. Ein avslutningsplan for Heimdal blei levert i 2020.

Kjelde: norskpetroleum.no