Samtykke for drift av Sygna-feltet går ut 9. mars 2024.

Ptil har no gitt samtykke til forlenga drift av Sygna-feltet fram til 10. august 2026.

Sygna

Sygna ligg i Tampen-området i den nordlege delen av Nordsjøen, like nordaust for Statfjord Nord. Havdjupna i området er 300 meter. Sygna blei påvist i 1996, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 1999. Feltet er bygt ut med ei havbotnramme med fire brønnslissar, kopla til Statfjord C-innretninga. Produksjonen starta i 2000.

Kjelde: norskpetroleum.no